KONTAKT

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Opolskiego
koordynator wydziałowy
dr inż. Agata Wójcik
e-mail: festiwal@math.uni.opole.pl

INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel: (77) 45 27 205
fax: (77) 45 27 207
e-mail: festiwal@math.uni.opole.pl

INSTYTUT FIZYKI

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel: (77) 45 27 250
fax: (77) 45 27 290
e-mail: instfiz@math.uni.opole.pl